+48 881 512 212, +48 (25) 675 49 35 urle@caritas.pl

31 marca 2021 r. Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej podpisała umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego w zakresie Oświata i wychowanie konkurs Wspieranie inicjatyw edukacyjnych – wykłady, cykliczne spotkania. W ramach zadania zostaną przeprowadzone zajęcia z profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie powiatu wołomińskiego. Program zatytułowany Wolność na krawędzi przewiduje zajęcia warsztatowe z uczniami i rodzicami a także zorganizowanie konkursu i przeglądu krótkich, amatorskich filmów przygotowywanych przez młodzież na temat profilaktyki uzależnień. Wartość projektu wynosi 50.175 zł, z czego kwota dotacji wynosi 44.975 zł. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 r.

Wolność na krawędzi – zajęcia z profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień w szkołach powiatu wołomińskiego

 

Skip to content