+48 881 512 212, +48 (25) 675 49 35 urle@caritas.pl

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej we współpracy z Departamentem Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej realizuje projekt nr DWR/PPR 2021/077/3 zatytułowany „Zwiększenie dostępności systemu ochrony zdrowia oraz poprawa jakości opieki zdrowotnej i społecznej w dziedzinie zdrowia psychicznego”, w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2021 r.

Działanie to ma charakter międzynarodowego specjalistycznego szkolenia ekspertów w obszarze zdrowia psychicznego pracujących na Ukrainie. Zakłada ono realizację zajęć dydaktycznych w zakresie interwencji kryzysowej, psychopatologii, psychoterapii uzależnień oraz składanie wizyt studyjnych w placówkach systemu lecznictwa psychiatrycznego w Polsce przez uczestników szkolenia.
Działaniem objętych jest 40 specjalistów z Ukrainy w ramach 2 zorganizowanych grup: z Żytomierza oraz z Mikołajewa.
Czas realizacji zadania: 01.09.2021-31.12.2023.
Wartość projektu w poszczególnych latach realizacji zadania wynosi:
Moduł nr 1: 478 152,00 PLN;
Moduł nr 2: 664 440,00 PLN;
Moduł nr 3: 693 240,00 PLN.
Łącznie w trakcie 3 lat trwałości projektu: 1 835 832,00 PLN

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

www.gov.pl/polskapomoc

 

            W 2022 r. realizowany jest moduł 2 projektu, który Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje we współpracy z Departamentem Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej z udziałem grupy specjalistów z Żytomierza i Mikołajewa w zakresie psychopatologii i terapii zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych.

Zajęcia są realizowane w trybie on line oraz stacjonarnie w Ośrodku Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach, ul. Poniatowskiego 2; 05-281 URLE. Zajęcia rozpoczęły się 13.02.2022 natomiast ostatnie ćwiczenia odbędą się 11.12.2022. W trakcie zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

Psychopatologia i diagnoza nozologiczna; Charakterystyka substancji psychoaktywnych; Diagnoza problemowa w uzależnieniach; Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień; Psychologiczne mechanizmy uzależnień; Wskazania do farmakoterapii; Kontakt terapeutyczny i motywowanie do zmiany; Minimalizacja szkód zdrowotnych; Terapia substytucyjna; Teoretyczne podstawy psychoterapii uzależnień dorosłych;  Podstawowe nurty psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży; Podstawy pracy z grupą; Podstawy pracy z rodziną; Podstawy pracy z dziećmi i młodzieżą; Seksuologia; psychoterapia osób dorosłych wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym; System lecznictwa uzależnień w Polsce.

Dzięki realizacji projektu w sposób kompleksowy zostaną przeszkoleni ukraińscy specjaliści w zakresie psychoterapii zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wynikają z uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych. Dzięki temu zwiększy się na Ukrainie dostęp do systemu lecznictwa uzależnień, współuzależnień i zaburzeń współwystępujących.

Pobyt w Polsce grupa wykorzystała na intensywne zajęcia dydaktyczne. Nie mniej jednak, ze względu na wojnę na Ukrainie Caritas DWP zorganizował uczestnikom program wytchnieniowy, podczas którego grupa mogła skorzystać z wyjazdu na basen, treningów relaksacyjnych oraz wizyty w ciekawym poznawczo miejscu. Uczestnicy wzięli udział m.in. w zwiedzaniu budynków Sejmu RP, spotkaniu z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Duda oraz z przedstawicielem MSZ. 

Skip to content