+48 881 512 212, +48 (25) 675 49 35 urle@caritas.pl

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej we współpracy z Departamentem Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej realizuje projekt nr DWR/PPR 2021/077/3 zatytułowany „Zwiększenie dostępności systemu ochrony zdrowia oraz poprawa jakości opieki zdrowotnej i społecznej w dziedzinie zdrowia psychicznego”, w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2021 r.

Działanie to ma charakter międzynarodowego specjalistycznego szkolenia ekspertów w obszarze zdrowia psychicznego pracujących na Ukrainie. Zakłada ono realizację zajęć dydaktycznych w zakresie interwencji kryzysowej, psychopatologii, psychoterapii uzależnień oraz składanie wizyt studyjnych w placówkach systemu lecznictwa psychiatrycznego w Polsce przez uczestników szkolenia.
Działaniem objętych jest 40 specjalistów z Ukrainy w ramach 2 zorganizowanych grup: z Żytomierza oraz z Mikołajewa.
Czas realizacji zadania: 01.09.2021-31.12.2023.
Wartość projektu w poszczególnych latach realizacji zadania wynosi:
Moduł nr 1: 478 152,00 PLN;
Moduł nr 2: 664 440,00 PLN;
Moduł nr 3: 693 240,00 PLN.
Łącznie w trakcie 3 lat trwałości projektu: 1 835 832,00 PLN

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

www.gov.pl/polskapomoc

Skip to content